Balans 2013-2018

   

Financiën & Goed Beheer

  Financiën & Goed Beheer

1. Aanhouden van een strenge budgettaire politiek met als doel de belastingen in dit mandaat niet te verhogen.
2. Meer initiatieven om regionale en federale subsidies te krijgen als steun voor de acties van ons programma, voornamelijk op het gebied van milieu, sociale en openbare werken.
3. Uitvoeren van een interne financiële audit bij de fusie van de gemeentelijke diensten en het OCMW.
4. Meer administratieve en financiële transparantie door de burger de mogelijkheid te geven om vragen te stellen over het functioneren van de gemeente.
5. Revisie van de diverse contracten op lange termijn en uniformisering van de aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke aankopen.
6. De schulden van de gemeente blijven aanzuiveren om een van de beste leerlingen van het Vlaamse Gewest te zijn (cf. Belfius-studie 2016).
7. Opstellen en implementatie van een charter good governance op gemeenteniveau en het ter ondertekening voorleggen aan alle raadsleden van de gemeente en het OCMW.